Qui som?

Revolta Global-Esquerra Anticapitalista és una organització revolucionària, ecologista, feminista i internacionalista que s’esforça per impulsar les lluites contra tota forma d’explotació, opressió i dominació sobre les persones i la naturalesa. Les dones i els homes de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista ens organitzem políticament per a lluitar per tornar a posar d’actualitat la necessitat d’una ruptura revolucionària que permeti iniciar la construcció d’una societat socialista autogestionària lliure d’explotació, alienació i opressió, on tothom pugui participar d’una forma democràtica i pluralista en l’elecció d’un nou futur col•lectiu. Sóm una organització mallorquina i sobirana que té una relació confederal amb les i els nostres companys d’Izquierda Anticapitalista.

Què ens uneix?

Un món alliberat de la dictadura del capital només pot néixer mitjançant una ruptura radical amb el (des)ordre existent. No podem esperar res de bo d’un sistema que genera milions de persones aturades, precàries i marginades en els països rics i centenars de milions de persones mortes de fam en els països del sud, ni fer-nos il•lusions sobre un sistema ecològicament insostenible que amenaça amb la destrucció del planeta. Mentrestant, la crisi d’aquest “model” civilitzatori no fa més que agreujar-se i s’accentuen el militarisme, la retallada de llibertats i el desenvolupament d’ideologies reaccionàries i fonamentalistes. Pensem que cal impulsar una estratègia contrahegemònica de construcció d’un bloc polític, social i cultural alternatiu, capaç de promoure processos de convergència entre els diferents moviments socials al voltant de la lluita per reformes no reformistes i demandes de caràcter transitori la conquesta i consolidació de les quals requerirà la confrontació amb el sistema i la lògica del capital. Formem part de la resistència al neoliberalisme i estem compromesos en la defensa de les orientacions anticapitalistes i alternatives que puguin sorgir des dels moviments socials. Creiem que cal treballar de manera unitària, afavorir la confluència entre les xarxes i moviments existents i organitzar-se democràticament per tal de combatre eficaçment contra el bloc de poder dominant i contra qualsevol forma d’opressió. El projecte aspira a relacionar la fermesa en els objectius socialistes amb les aliances socials i polítiques necessàries que facin avançar les demandes de les classes populars i facin més suportable la nostra vida quotidiana, sense perdre mai de vista l’horitzó de la ruptura amb aquest sistema.

Continuar un vell combat!

Les dones i els homes de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista volem relacionar els fils roig –que ha recorregut el segle XX des de Petrograd el 1917 a Barcelona el 1936, des de L’Havana el 1959 a París el 1968, des de Managua el 1979 a Chiapas el 1994–, verd –que, enfront de les catàstrofes ambientals creixents, com ara Harrisburg i Txernòbil i el canvi climàtic, pretén redefinir la nostra forma de produir, consumir i viure–, i violeta –que, no només cada 8 de març, sinó també quotidianament ens recorda la necessitat de lluitar contra el patriarcat i l’opressió material i ideològica de les dones arreu del món–, i tots els colors de la revolta que dibuixem els qui estem compromesos/es amb la lluita per altre món. Creiem que l’esquerra mai no comença de zero, sinó que la memòria col•lectiva i l’experiència del passat fan possibles els somnis i els projectes de futur. Per tot això, a Revolta Global-Esquerra Anticapitalista intentem recollir les aportacions del marxisme revolucionari, de l’ecologisme i del feminisme al mateix temps que ens esforcem per extreure lliçons per al futur dels processos revolucionaris del passat –dels seus encerts i dels seus errors– i de la història dels moviments socials i les seves organitzacions, per a intentar fugir dels errors i els dogmatismes.

Anticapitalistes… i unitaris!

Així és com treballem en els moviments socials, en els quals defensem el pluralisme i el respecte cap a totes els corrents i sensibilitats que els conformen: tots els moviments socials han de tenir autonomia i han de dotar-se d’organismes propis i independents d’expressió i interlocució. Els i les militants de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista creiem que els corrents anticapitalistes hem de ser ferms partidaris de la participació massiva i unitària de la gent en totes les lluites com a condició sine qua non per a prefigurar el projecte de societat pel qual lluitem i reconstruir així una correlació de forces que aturi l’ofensiva del capital i ens permeti fer creïble i possible aquest altre món pel qual lluitem.

Confluir, teixir, sumar…

El treball de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista es caracteritza per l’esforç de fer confluir campanyes, plataformes i col•lectius amb la finalitat de consolidar i relacionar moviments entre sí, tot contribuint a desenvolupar una perspectiva política de conjunt. També donem molta importància a la recerca de la unitat d’acció entre els nous moviments de resistència i el moviment obrer organitzat. Per això cal relacionar les lluites populars que van apareixent amb el conjunt de la classe treballadora, sent ben conscients que, com deia Marx, “l’emancipació dels treballadors serà obra dels treballadors mateixos”… i de les treballadores i les majories socials oprimides. Avui dia, com ha demostrat el “moviment de moviments” contra la globalització capitalista i els seus diversos fòrums i trobades, aquesta orientació unitària pren una gran rellevància, sobretot si tenim en compte l’enorme fragmentació i precarietat que pateixen els treballadors i treballadores, cosa que ajuda a perpetuar la dominació i la discriminació. La fragmentació d’interessos i de subjectivitats que se’n deriva i la diversitat de les lluites i de les organitzacions implicades exigeixen estratègies unitàries i flexibles que unifiquin totes les formes de resistència al capitalisme neoliberal.

Atenció a la formació

Una de les preocupacions centrals de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista és la formació. Pensem que no és possible construir organitzacions revolucionàries sòlides i refundar una perspectiva socialista sense persones amb coneixements polítics, amb capacitat d’argumentació autònoma, de debat, d’elaboració i de crítica… però també d’escoltar i aprendre de tot el que pugui contribuir a fer creïble i possible aquest nou horitzó socialista.

També en la política! Refundar un projecte anticapitalista i de classe

Des de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista creiem que la reconstrucció de l’esquerra anticapitalista i de classe no s’esgota en l’enfortiment i en la consolidació de les xarxes d’activistes i els fòrums socials. També cal construir un nou subjecte polític amb capacitat de prendre iniciatives polítiques pròpies i que reculli les aspiracions emancipatòries sovint presents en els moviments socials. Per això, ens esforcem per combinar la reconstrucció del moviment obrer i l’impuls dels moviments socials amb la construcció d’una alternativa anticapitalista que sigui operativa tant en al carrer i com a les urnes. Creiem que és urgent aixecar un projecte que aporti una sortida en positiu a les lluites, un programa coherent que desenvolupi els continguts que defensem per al socialisme del segle XXI i una estratègia revolucionària realista que parteixi de l’anàlisi concret de la situació concreta. En definitiva, no podem quedar-nos només en les lluites i en els nos. Cal passar a la proposta, al què volem, als sis que defensem… Aquesta perspectiva es fa més urgent davant la deriva subalterna del social-liberalisme del PSOE-PSC de formacions com IU o ICV-EUiA. Encara partint d’unes forces molt modestes, el nostre projecte no es conforma amb arribar “als convençuts”, creiem que ha arribat el moment d’aixecar un projecte anticapitalista i de classe que resulti útil i necessari per a àmplies capes socials òrfenes de referent polític i electoral.

Una estratègia i un programa de ruptura amb el capitalisme

En el context actual els revolucionaris i les revolucionàries propugnem la lluita per conquestes socials i polítiques que tendeixin a xocar amb la lògica del sistema i generin la necessitat d’impugnar-lo directament, com ara:

– L’anul•lació incondicional del deute extern dels països empobrits del Sud i la restitució del deute ecològic, la fi dels plans d’ajustament estructural, la instauració de controls sobre el moviment de capitals i la prohibició dels paradisos fiscals, la posada sota control públic del sistema bancari, la fi del procés de liberalització de l’economia mundial i la dissolució del BM, FMI i OMC i la seva substitució per noves formes democràtiques d’associació i cooperació entre els pobles des de l’escala local fins a la global.

– Una reducció dràstica de la jornada laboral i el dret a una ocupació digna, estable i amb drets i la lluita contra els acomiadaments i els tancaments. L’ofensiva neoliberal i la crisi no fa més que augmentar l’atur i vol augmentar encara les hores de treball assalariat dels qui encara en tenen. Per a trencar amb aquesta lògica irracional, cal imposar una reducció dràstica de la jornada laboral sense pèrdua de salari, treballar menys, facilitar el repartiment de tot tipus de treball (incloent, per tant, els tradicionalment invisibles o no pagats, com els fets en l’àmbit domèstic, familiar o de cura), canviar la societat i viure millor (sense l’estrès de qui no dóna l’abast a la feina, les depressions de les i els aturats i l’angoixa i l’ansietat dels precaris). El nivell de productivitat de les economies actuals, facilitat per les noves tecnologies, ha de posar-se al servei de les persones, de l’oci i de la qualitat de vida i no al servei dels guanys dels capitalistes, de la continuació de la dominació patriarcal i de la destrucció ambiental.

– Pensem que cal defensar, finançar millor, ampliar qualitativament i gestionar democràticament els serveis públics (l’ensenyament, la sanitat, l’atenció de la gent major, les llars d’infants…), i lluitar per la “renacionalització” i la socialització dels serveis privatitzats o subcontractats. Es tracta de defensar els bens comuns i la seva reapropiació per part de les majories socials enfront de la lògica de la privatització i la despossessió neoliberal i a la creixent concentració de la riquesa en una minoria global explotadora. En aquest camí, una reforma fiscal radical contra el “paradís fiscal global” en el qual s’està convertint el planeta ha de ser un punt de partida necessari: cal que paguin els rics, els especuladors financers, les grans fortunes i les rendes del capital, mitjançant impostos directes progressius, i no el conjunt de la població treballadora, que avui dia paga enormes impostos indirectes cada cop que consumeix productes bàsics.

– Cal esforçar-se per construir la unitat del conjunt de persones explotades i oprimides reconeixent al mateix temps tota la seva pluralitat i diversitat, i l’única forma de fer-ho és satisfer les reivindicacions específiques de tots els seus integrants: cal lluitar per tots els drets de les dones i per un salari igual entre homes i dones que ocupen el mateix lloc de treball; cal regularitzar tots “els sense papers”, derogant lleis com la d’Estrangeria, i reconèixer-los els mateixos drets democràtics que als treballadors autòctons (inclòs, per tant, el dret a la ciutadania basada en la residència), cal imposar el respecte cap a totes les condicions i opcions sexuals, enfront de l’heteronormativitat dominant; cal defensar els drets nacionals dels pobles… En definitiva, cal lluitar contra tota forma de desigualtat, contra totes les discriminacions específiques que creen insolidaritat al si de les classes populars i contribuïxen a impedir la seva confluència al voltant dels seus objectius de classe comuns.

– Cal desenvolupar les reivindicacions específiques del moviment feminista i gai, lèsbic i trans, contribuint a aprofundir les transformacions de les relacions entre les persones en un sentit emancipatori i fugir de les visions reduccionistes que no entenen que l’opressió de les dones i de determinades condicions i opcions sexuals són anteriors al capitalisme i probablement es mantinguin després del seu enderrocament. Així doncs, fa falta impulsar moviments autònoms de dones i de gent LGBT (lesbianes, gais, bisexuals, trans-sexuals), ja que posar fi a l’explotació capitalista és condició necessària però no suficient per a assolir la plena emancipació individual i col•lectiva.

– Revolta Global-Esquerra Anticapitalista lluita per la plena emancipació nacional dels pobles oprimits per l’Estat Espanyol o qualsevol altre estat. Es proposa una Unió Europea socialista i dels pobles. Treballa per l’abolició de la monarquia espanyola i de la constitució de 1978, tot defensant la perspectiva dels Països Catalans i l’horitzó republicà per al conjunt de l’Estat espanyol. Així doncs, som una organització comunista internacionalista que lluita per l’alliberament nacional des d’una perspectiva de classe, tot rebutjant qualsevol posició de col•laboració inter-classista i inserint la perspectiva de l’emancipació nacional en el marc estratègic de la lluita pel socialisme a nivell estatal i internacional.

– Cal lluitar per la construcció d’una altra Europa, una Europa dels treballadors i dels pobles, social, ecològica i feminista i solidària amb els pobles del Sud, seguint el camí del rebuig popular francès i holandès al projecte de Tractat Constitucional Europeu, i de les resistències al seu succedani, el Tractat de Lisboa. Cal oposar-se a les polítiques neoliberals i “securitàries” que els diferents governs europeus volen imposar-nos i que no faran més que generar majors desigualtats i nous murs i guetos socials i ètnics.

– Cal iniciar una reconversió ecològica de l’economia i crear una nova cultura de la sostenibilitat mitjançant polítiques que aturin la destrucció ambiental –evitant els consums desmesurats d’aigua i energia i creant una nova cultura de l’aigua, prohibint els cultius transgènics, desenvolupant alternatives basades en energies renovables, acabant amb la creixent dependència de les no renovables i tancant les nuclears, posant fi a la destrucció del territori…– i introduir criteris ecosocialistes en les grans decisions econòmiques: aturar la privatització dels recursos naturals, defensar el dret dels pobles a la sobirania alimentària i a la terra, impulsar sistemes públics de mobilitat i introduir una planificació democràtica i autogestionària de l’economia per tal de satisfer les necessitats bàsiques de la majoria de la població, combatent l’espiral productivista del consumisme capitalista i la crisi ecològica actual, la qual condueix a una veritable crisi de civilització i amenaça la supervivència del conjunt de la biosfera i del planeta.

– Cal combatre el militarisme i la guerra imperialista, tot lluitant a favor del desarmament nuclear i convencional, de la dissolució de l’OTAN i denunciant els interessos del complex militar-industrial i les noves estratègies de guerra preventiva impulsades pels Estats Units i la UE. Juntament amb això cal fer una ferma defensa dels drets i les llibertats civils i democràtiques enfront de les tendències involucionistes, justificades en nom de la guerra contra el terrorisme o el control de la immigració, o el “civisme, i estendre els drets de ciutadania a les persones immigrades i despenalitzar l’okupació.

– Defensem la desmercantilització de la cultura i una política cultural que afavoreixi els espais culturals i la creació artística desmercantilitzada. Cal potenciar el software lliure, el copyleft, i els mitjans de comunicació alternatius, en tant que iniciatives que xoquen amb la lògica de les multinacionals de la comunicació i del sector de les tecnologies de la informació

– Cal avançar en l’exercici de la democràcia per tal de superar el capitalisme: en les condicions de desigualtat estructural que es realitzen, votar cada quatre anys en països com el nostre no és democràcia sinó un procediment de renovació periòdica de les elits polítiques que, malgrat les diferències que pugui haver entre neoliberals i social-liberals, es distingeixen poc entre si en la seva submissió als poders econòmics dominants. No rebutgem la necessitat de participar en els processos electorals i d’arribar a una representació institucional de l’esquerra radical, però defensem la necessitat de subordinar-la a la mobilització i a la coherència política i programàtica; i, sobretot, cal propugnar una altra idea de democràcia basada en l’exercici constant per part de la ciutadania d’un poder de decisió i de control sobre totes les polítiques que afecten la seva vida. Això implica avançar cap a la superació de les desigualtats bàsiques i un nou repartiment de la riquesa i dels temps que permeti disposar dels recursos i del temps lliure necessari per a poder ocupar-se dels assumptes comuns, tot deliberant i decidint col•lectivament. Així doncs, la democràcia socialista haurà de combinar un exercici efectiu de la sobirania per part dels pobles, formes de control obrer i social sobre les decisions respecte a la producció i formes de poder polític consellista a nivell local i de barri que complementin, amb democràcia directa i instruments com els pressupostos participatius, les institucions democràtiques representatives.

Des de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista creiem que la realització dels ideals igualitaris, democràtics i autogestionaris comuns al socialisme revolucionari, al moviment feminista, al moviment d’alliberament de gais, lesbianes i persones trans, als moviments d’emancipació nacional i l’ecologisme no podran portar-se a terme sense atacar de socarrel la propietat privada dels mitjans de producció i dels recursos naturals i l’acumulació cega de capital, sense una ruptura radical amb un sistema que genera injustícies, explotació, misèria, opressió i destrucció. Així doncs, l’impuls d’un procés revolucionari socialista segueix sent el nostre horitzó i una tasca fonamental si volem aconseguir transformacions substancials i irreversibles de la societat i obrir una porta a l’esperança. El procés de democratització dut fins a les seves últimes conseqüències haurà de vèncer les resistències dels classes dominants amb la força de la raó i, si és necessari, amb la raó de la força.

Un projecte internacionalista a l’alçada dels reptes actuals

Revolta Global-Esquerra Anticapitalista és una organització internacionalista perquè el capitalisme és un sistema mundial que ha internacionalitzat la lluita de classes i engendrat resistències globals i, per tant, obliga a aquestes a transcréixer cap a la construcció d’una alternativa socialista a escala mundial. Som internacionalistes perquè aquesta aspiració és comuna més enllà de les fronteres que ens separen, perquè som especialment solidaris dels pobles oprimits del Sud i perquè lluitem per noves relacions entre les nacions i contra un enemic comú, el “nou” imperialisme contemporani. Creiem que les grans potències imperialistes no tenen dret a dirigir les destins dels països empobrits. Som internacionalistes perquè combatem el militarisme de les grans potències i la guerra, però tanmateix defensem el dret dels oprimits a alliberar-se, si cal amb les armes a la mà, quan els altres mitjans es mostrin insuficients enfront de la resistència dels poders dominants. Creiem també que, per a plantar cara a un capitalisme organitzat a nivell mundial –fortament concentrat en grans multinacionals que sotmeten al seu control organitzacions com el FMI, l’OMC i el G-8 i articulat en blocs regionals com la UE– i defensat per la força militar –amb l’OTAN com el seu principal braç armat al servei de la “guerra global permanent”–, és imprescindible establir vincles permanents i desenvolupar iniciatives conjuntes amb altres organitzacions revolucionàries i anticapitalistes del món. Per això, Revolta Global-Esquerra Anticapitalista forma part de la Quarta Internacional, una organització nascuda en els moments més ombrívols del segle XX –en la vetlla de la Segona Guerra Mundial– amb l’objectiu de rescatar la legitimitat de la Revolució d’Octubre i de no confondre el socialisme amb la catàstrofe política i moral de l’estalinisme. Avui dia, gràcies al ressorgiment massiu de pràctiques i moviments internacionalistes, la IV Internacional contribueix a articular un futur corrent internacional anticapitalista de masses, mitjançant iniciatives com els encontres de l’Esquerra Anticapitalista Europea, en la qual Revolta Global-Esquerra Anticapitalista està plenament involucrada.

Uneix-te a Revolta Global!

Per a dur endavant aquest projecte, per a fer realitat els teus somnis, per a assolir una societat de dones i homes lliures… uneix-te a nosaltres. El teu esforç i treball són necessaris, perquè sense militància no hi ha lluita, sense lluita no hi ha organització i sense organització no hi ha projecte revolucionari… La teva opinió, pensament i participació són imprescindibles. S’ha acabat el temps de la passivitat de l’esquerra, del conformisme, del deixar fer als poderosos, de considerar que els assumptes públics són cosa dels “polítics”. Ha arribat el temps de les persones, dels pobles, de les i els rebels, del canvi i l’acció. És l’hora de construir una esquerra anticapitalista i de classe, una esquerra d’esquerres.

Rebel•la’t i lluita… organitza’t a Revolta Global-Esquerra Anticapitalista!

Deixa un comentari

Encara no hi ha cap comentari.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

 • Calendari

  Juny 2023
  dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • Escriu la teva adreça de correu electrònic per a subscriure't a aquest blog, i rebre notificacions de nous missatges per correu.

  Uneix altres 680 subscriptors